شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ سلام.خداقوت آقاي فخري نيستند؟
سلام...ديروز فيد گذاشتن...خيلي کم ميان
سلام آقاي فخري خيلي نمياد
2-FDAN
سلام هستن خيلي خيلي کم ميان خصوصي پيام بدين
سلام .مشهدن
ساعت ویکتوریا
هادي قمي
رتبه 72
21 برگزیده
1370 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله اسفند ماه
vertical_align_top